Velkommen til Advokat Stein Åge Martinsen i Stange 

 

Advokatkontoret Stein Åge Martinsen AS i Stange  driver en allsidig advokatpraksis og tilbyr bistand innenfor de fleste rettsområder. Vi påtar oss oppdrag både fra privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og det offentlige. 

Advokat Stein Åge Martinsen har lang fartstid og variert bakgrunn, fra både privat og offentlig sektor. På kontoret jobber også advokatassistent Ingeborg Enger-Martinsen. 

Vi holder til i Romedalsvegen 4 på Stange ( Kiwibygget på Høgmyr ) og har enkel adkomst med heis. Det er gangavstand til togstasjonen på Stange, og gode parkeringsmuligheter i umiddelbar nærhet til kontoret.


Du skal være hjertelig velkommen til oss!

Stein Åge Martinsen

Arbeidsområde:

Forhold knyttet til arv og skifte. Fast eiendom – odel, tomtefeste, naboforhold mv. Alminnelige forretningsjuridiske oppgaver for små og mellomstore bedrifter. Generasjonsskifter. Eiendomsmegling.

Bakgrunn:

Har i perioden 1976 til 1986 arbeidet i skatteetaten, og har gjennomført skattevesenets etatsopplæring (skatteetatsskolen). Advokatfullmektig fra 1986 til 1988. Advokatbevilling i 1988. Har vært oppnevnt som medlem av skattelovutvalget i Den norske Advokatforening fra 2001 til 2007. Var i perioden 2002 til 2013 fast formann i Stange overformynderi. Har faste oppdrag som bostyrer for dødsboer og felleseieskifter ved Hedmarken tingrett.

 

Ingeborg Enger-Martinsen

Arbeidsområde:

Arbeider som saksbehandler og sekretær. Har tidligere hatt sekretærfunksjonen for Stange overformynderi, og har nå en del oppdrag som verge.

Bakgrunn:

Arbeidet i perioden 1975 – 1988 som sekretær ved de tidligere sorenskriverembetene i Strømmen og Sør-Hedmark med hovedvekt på tinglysing og skifte. Siden 1988 vært advokatsekretær, og i 1996 utdannet som advokatassistent DNA.

 
 

Ring oss på telefon +4762574880

Romedalsvegen 4
2335 Stange
62574880
post@advokatmartinsen.com