Advokatbistand innenfor de fleste rettsområder

 

Tjenester

Vi påtar oss oppdrag fra privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og det offentlige med hovedvekt på følgende rettsområder:

§ Arv og skifte

§ Eiendomsmegling

§ Erstatningsrett

§ Familierett

§ Fast eiendom odel, skjønn, ekspropriasjon, tomtefeste, naboforhold

§ Forvaltningsrett

§ Generasjonsskifte

§ Kontraktsrett

§ Selskapsrett

§ Skatte- og avgiftsrett

Priser

Førstegangskonsultasjon, 30 minutter, uten ytterligere oppfølgning koster kr 1.400 eks mva.


Utgangspunktet for vår prisberegning er sakens omfang og kompleksitet. Også utfallet av saken vil kunne spille inn. Timeprisen eks. mva. vil ligge mellom kr 1530 og kr 2000. I tillegg kommer 25 % mva.


I enkelte sakstyper vil privatpersoner ha krav på fri rettshjelp. Kontoret vil kunne orientere nærmere om vilkårene for å få fri rettshjelp samt være behjelpelig med å sende søknad.


Man vil også kunne være dekket av en egen rettshjelpsforsikring som inngår som en del av andre forsikringer en måtte ha. Dette vil man få avklart ved henvendelse til sitt forsikringsselskap, eller vi kan bistå med å avklare dette.


 

Ring oss på telefon +4762574880

Romedalsvegen 4 
2335 Stange 
62574880
post@advokatmartinsen.com